Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Συντήρηση ζυμαρικών

  /  Ζυμαρικά   /  Συντήρηση ζυμαρικών

Συντήρηση ζυμαρικών

Είναι πολύ σημαντική η σωστή φύλαξη των ζυμαρικών για την διατηρισμότητά τους.

Φυλάσσονται σε ξηρό και σκιερό μέρος απαλλαγμένο από οσμές και υγρασίες. Η έκθεση των ζυμαρικών κάθε είδους σε χώρο υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας επιφέρει πιθανή αλλοίωσή τους και ως εκ τούτου μικραίνει ο χρόνος «ζωής» τους.
Από τη στιγμή που μία συσκευασία ζυμαρικών ανοιχτεί τότε αυτομάτως παύει να έχει χρόνο ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών. Ένας καλός τρόπος φύλαξης είναι να τυλίξουμε την ανοιγμένη συσκευασία με μεμβράνη τροφίμων και να την τοποθετήσουμε σε χώρο σκιερό, χωρίς υψηλές θερμοκρασίες και υγρασίες. Θα πρέπει να καταναλωθεί εντός 30 ημερών.

Πιθανός αποχρωματισμός των ζυμαρικών θεωρείται φυσιολογικός με την πάροδο του χρόνου καθώς απαγορεύεται η χρήση τεχνικών χρωματισμών.
Εργαστηριακά η αύξηση του ορίου «ζωής» των ζυμαρικών επιτυγχάνεται μέσω του σταδίου ξήρανσής τους όπου αφαιρείται η υγρασία από αυτά και κατ’ επέκταση μικροβιολογικό φορτίο.